برای ورود به پریناز چت فیلتر شکن های خود رو خاموش کنید تا چت روم واستون بدون مشکل باز کنه